BIP Jednostek Organizacyjnych Nadzorowanych przez Burmistrza Miasta Działoszyn

Nazwa Gminy Działoszyn
Burmistrz Miasta i Gminy  Rafał Drab
Adres Jednostki Nadrzędnej  ul. Piłsudskiego 21, 98-355 Działoszyn
Kontakt

tel: (43) 84 13 177
fax: (43) 84 13 680
e-mail: sekretariat@dzialoszyn.pl

1. Publiczne Gimnazjum w Działoszynie
2. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Raciszynie ze Szkołą Filialną w Kolonii Lisowice
3. Zespół Szkół w Trębaczewie
4. Miejsko - Gminny Dom Kultury w Działoszynie
5. Hala Sportowa w Działoszynie
6. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie
7. Środowiskowy Dom Samopomocy w Nizankowicach
8. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Działoszynie
9. Komunalny Zakład Budżetowy w Działoszynie
10. Żłobek im. Kubusia Puchatka w Działoszynie

 

                                                         

 

 

Opublikowane przez: Nadzór - Imię Nadzór - Nazwisko | Data wprowadzenia: 2013-09-02 17:37:13 | Data modyfikacji: 2020-05-28 20:42:16.
Data wprowadzenia: 2013-09-02 17:37:13
Data modyfikacji: 2020-05-28 20:42:16
Opublikowane przez: Nadzór - Imię Nadzór - Nazwisko