BIP Jednostek Organizacyjnych Nadzorowanych przez Burmistrza Miasta Działoszyn

Nazwa Gminy Działoszyn
Burmistrz Miasta i Gminy  Rafał Drab
Adres Jednostki Nadrzędnej  ul. Piłsudskiego 21, 98-355 Działoszyn
Kontakt

tel: (43) 84 13 177
fax: (43) 84 13 680
e-mail: sekretariat@dzialoszyn.pl

1. Publiczne Gimnazjum w Działoszynie
2. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Działoszynie z siedzibą ul. Szkolna 4
3. Zespół Szkolno - Przedszkolny z siedzibą ul. Zamkowa 1 w Działoszynie
4. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Raciszynie ze Szkołą Filialną w Kolonii Lisowice
5. Zespół Szkół w Trębaczewie
6. Miejsko - Gminny Dom Kultury w Działoszynie
7. Hala Sportowa w Działoszynie
8. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie
9. Środowiskowy Dom Samopomocy w Nizankowicach
10. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Działoszynie
11. Komunalny Zakład Budżetowy w Działoszynie
12. Żłobek im. Kubusia Puchatka w Działoszynie

 

                                                         

 

 

Opublikowane przez: Nadzór - Imię Nadzór - Nazwisko | Data wprowadzenia: 2013-09-02 17:37:13 | Data modyfikacji: 2017-12-12 08:14:31.
Data wprowadzenia: 2013-09-02 17:37:13
Data modyfikacji: 2017-12-12 08:14:31
Opublikowane przez: Nadzór - Imię Nadzór - Nazwisko